Utviklingsstrategi

Utviklingsstrategi

Fortsett å utvikle og produsere nye produkter, fortsett åforbedre produksjonsprosessen, fortsette å utvide nye Customer gruppe.

Development Strategy